Mijn favorieten

Beheer

Voor een duurzaam instandhouden van uw bezit is een goed onderhoud van belang. Dat geldt voor gebouwen maar ook voor gronden. Bij GroeneRaedt werken we met een jaarplanning voor de uit te voeren werkzaamheden. Na afstemming met en goedkeuring door u kunnen we een beroep doen op een groot netwerk van professionals om het afgesproken beheer uit te voeren.

Wij kiezen graag voor lokale partijen omdat zij het gebied met zijn vaak specifieke omstandigheden als geen ander kennen. U moet denken aan werkzaamheden als slootonderhoud, kappen van bosopstanden, snoei- en maaiwerkzaamheden, inzaaien van akkers en randen, aanplant van bomen, onderhoud van lanen, plaatsen van afrasteringen, schilder- timmer- en metselwerk.

Als er voor de werkzaamheden vergunningen (bijv. omgevingswet of wet natuurbescherming) nodig zijn, verzorgen wij de aanvraag. Tijdens de werkzaamheden, de instructie, toezicht en waar nodig de gereedmelding. Een complete ontzorging op het gebied van professioneel onderhoud staat tot uw beschikking.

Kijk voor informatie over pacht of (agrarische) natuursubsidie elders op onze site.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring